ไข่ไก่
 


บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด เป็น 1 ในผู้นำบริษัทจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่และไข่แปรรูป ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และเป็นบริษัท มีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญในด้านการตลาดสินค้าไข่ ที่ทุ่มเทให้กับ การทำงานอย่างเต็มที่ในตลาดค้าปลีกที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย หรือ modern trade ที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา โดยบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว เราจึงคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และผลประโยชน์ของบริษัทคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยจิตสำนึกของการผสานผลประโยชน์ และการทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในอุตสาหกรรมนี้

จุดเด่นของบริษัทคือ การที่เราได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจไข่นานาชาติ หรือ International Egg Commission ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการที่จะ สนับสนุนและพัฒนาผู้ที่อยู่ในวงการค้าไข่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจรรโลงธุรกิจให้มีอนาคตในระดับโลก ซึ่งผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับคือ การได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสำคัญทั้งด้านการผลิต การเลี้ยง และการตลาด ทำให้เราสามารถพัฒนาธุรกิจให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาThaifex 2015

 สิ่งที่บริษัทมุ่งมั่นเสมอมาคือ การที่เราพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับไข่ เพราะตำแหน่งของสินค้าไข่ไม่ใช่เพียงแค่ทางเลือกหนึ่งในเมนูอาหารเท่านั้น แต่ไข่ เป็นแหล่งสารอาหารคุณภาพสูง ราคาถูกที่คนในครอบครัวคุ้นเคย และควรบริโภคเป็นประจำทุกวัน ซึ่งผลที่ตามมาคือการทำให้อัตราการบริโภคไข่ต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น
 

ไข่ไก่สดสะอาด

บริษัทรู้ดีว่า หัวใจสำคัญของสินค้าไข่คือความสด สะอาด เราจึงมีพันธะสัญญาที่จะต้องให้ความสำคัญ กับเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวด เรามีระบบที่สามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้ ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ

เรามีการคัดเลือกฟาร์มคู่ค้าที่มีแนวความคิดเดียวกัน ในการที่จะพัฒนาตลาดไข่ และเป็นฟาร์มที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในเรื่องพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ การจัดการและการสุขาภิบาล

 
 
 

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บริษัท
ให้ความสำคัญ โดยบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดี คุณภาพสูง ทำให้การผลิต และการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนสูญเสีย ตั้งแต่จุดผลิต จนถึงมือผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 
 
 

ความหลากหลายของสินค้า

ในด้านความหลากหลายของสินค้า เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค นับได้ว่าเป็นผู้นำตลาด ที่มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยในปัจจุบันเราได้นำเสนอ สินค้าภายใต้ ้เครื่องหมายการค้า ของบริษัทเอง คือ โกลเด้นเลย์ และเราก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตสินค้าภายใต้ ตราสัญลักษณ์ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น เทสโก้ โลตัส หรือท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต

นอกจากนี้เรายังมีบู้ทจัดจำหน่ายสินค้าชื่อ ร้านฟาร์มแม่สะอาด มากกว่า 60 สาขา ในห้างสรรพสินค้า ชั้นนำต่างๆ ได้แก่ บิ๊กซี คาร์ฟูร์ และท็อปส์ ุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้งนี้ ทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค ได้ทุกกลุ่ม และทุกวิธีการดำเนินชีวิต

 
 

บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาประเภทของสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด โดยเราจะทำงานร่วมกับบริษัทคู่ค้าอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาตลาดร่วมกัน
บริษัทจะทำการพัฒนาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร หรือมาตรฐานการจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและลูกค้า